färdig gräsmatta, renovering gräsmatta, villaträdgårdar, parker, idrotssanläggningar, fotbollsanläggningar

Förarbete

Innan det är dags för utläggning av den färdiga gräsmattan är det viktigt att förbereda underlaget. Ett grundligt förarbete är A och O.

Börja med att fräsa jorden till 10-15 cm djup, gödsla sedan 2 - 3 kg med t.ex. NPK 21-3-10/100m². Plocka gärna bort stenar, kvistar och ogräs, rulla över med en gallervält och vattna om jorden är torr.

Utläggning

När sedan den färdiga gräsmattan ska läggas bör jorden vara väl genomvattnad och det är bra att kratta lite lätt. Tänk på att gräsmatta är en färskvara och måste läggas direkt efter leverans.

Börja vid en rak kant lägg sedan i ”tegelstensförband” så att tvärskarvarna inte ligger bredvid varandra. När den färdiga gräsmattan är på plats måste du gallervälta, gärna med en tyngd på så att rötterna säkert kommer i kontakt med jorden. Nu är det viktigt att vattna ordentligt direkt, hela mattan och jorden under ska vara väl genomvattnad, lyft lite i ett hörn för att vara riktigt säker.

Skötsel

Vattna ordentligt under de första tre veckorna, det är viktigt att mattan inte torkar ut. Första veckan rekommenderas 1-3 timmar per dag, lite beroende på väderlek. Vänta med första klippningen tills gräset blivit 5 cm långt, klipp aldrig av mer än en tredjedel av stråt. Slitage av den färdiga gräsmattan bör undvikas de två första veckorna.

Efter tre till fyra veckor är det tid för gödsling, 2-3 kg, med t.ex. NPK 21-3-10/100m². Gödsla sedan 3 gånger per år. Inom tio dagar borde rotsystemet börja växa, lyft lite i ett hörn, små vita rötter tyder på att allt är i sin ordning. Om du inte ser några rötter beror det troligen på för lite vatten. Vattnar man däremot för mycket finns risk för svamp, dessa är ofarliga och försvinner om man drar ner på bevattningen.


färdig gräsmatta, renovering av gräsmatta, gräsmattor idrottsanläggningar, fotbollsplan

färdig gräsmatta, renovering av gräsmatta, gräsmattor idrottsanläggningar, fotbollsplan

färdig gräsmatta, renovering av gräsmatta, gräsmattor idrottsanläggningar, fotbollsplan